Plakat festiwalowy

Autorski plakat dla festiwalu 14.SPOKE’N’WORD FESTIVAL.

Poezja spoken word w eksperymentalny sposób czerpie z literatury, muzyki, teatru i
performansu. Jest hybrydą, dzięki której możemy doświadczyć innej rzeczywistości lub kilku
rzeczywistości naraz. Przełamując ograniczenia gatunkowe i bawiąc się konwencjami
literackimi, muzycznymi czy teatralnymi, pozwala przemycić treści całkiem serio: bolesne,
wyparte, zmarginalizowane. W tym tkwi jej największa siła.